Príručka energiami roku 2022
Monika Jakubcová

Príručka energiami

v roku 2022

Chcete poznať silné a slabé miesta miesta vášho priestoru v tomto roku? Stiahnite si príručku zdarma a vykročte za svojimi snami s podporou vášho prostredia.

Čo nájdete v príručke

Ročné Lietajúce hviezdy v r.2022

Ako sú rozložené energie v jednotlivých sektoroch vášho priestoru.

Tabu pre renovácie v r.2022

Každý rok sa nachádzajú v určitých sektoroch vášho pozemku/domu/bytu ešte ďalšie nepriaznivé energie, ktoré sa nesmú aktivovať.

Diagram nepriaznivých energií

Jednoduchý diagram so zakreslenými nepriaznivými energiami pre renovácie v roku2022